Skoči na vsebino

NOVICA

Obseg potrošniških posojil se silovito povečuje – poziv k preudarnosti

 

Banka Slovenije je konec meseca oktobra sprejela Makrobonitetno priporočilo za področje kreditiranja prebivalstva, v katerem je obstoječe predhodno priporočilo za področje stanovanjskih kreditov razširila še na področje potrošniških posojil. Takšno razširitev priporočil so sprejeli zaradi visoke rasti nenamenskih potrošniških posojil daljših ročnosti, ki lahko predstavljajo tudi določena tveganja za nesmotrno porabo sredstev. V primeru poslabšanja trenutnih gospodarskih razmer bi potrošnikom namreč takšna posojila lahko predstavljala veliko breme pri odplačevanju.

 

Banka Slovenije priporoča, da ob sklenitvi kreditne pogodbe razmerje med letnim servisiranjem celotnega dolga in letnim neto prihodkom posameznika ne preseže 50 % za osebe z mesečnim dohodkom do 1.700,00 EUR oziroma 67 % za osebe z mesečnim dohodkom nad 1.700,00 EUR. Prav tako priporoča, da ročnost novih potrošniških posojil ne presega 120 mesecev.

 

Celotno sporočilo za javnost je Banka Slovenija 5. 11. 2018 objavila na svojih spletnih straneh. 

 

Tudi s strani Tržnega inšpektorata RS vse potrošnike pozivamo k preudarnemu najemanju posojil, pri čemer je v obzir poleg mesečnega priliva potrebno vzeti vsaj še število vzdrževanih družinski članov in prihodna pričakovanja glede višine mesečnih prilivov in obveznosti.