Skoči na vsebino

NOVICA

GOSTINCI POZOR!!!

Ali ste si že pridobili dovoljenje za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov?!

 

 

Tobačne in povezane izdelke, glede na določila Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI)lahko prodaja, kdor ima dovoljenje za prodajo teh izdelkov. Dovoljenje se izda za posamezen poslovni prostor, kjer se opravlja prodaja tobačnih in povezanih izdelkov, pridobiti pa si ga mora poslovni subjekt, ki izdaja račune.

 

Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno vložiti  elektronsko preko  portala   e-VEM (SPOT) – evem.gov.si. Dovoljenje pa  izda Ministrstvo za zdravje vaje.

 

V kolikor v gostinskem obratu prodajate tobačne in povezane izdelke, pa si še niste pridobili dovoljenja, vlogo za pridobitev le-tega vložite nemudoma, saj so kazni  za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov brez dovoljenja  zelo visoke.