Skoči na vsebino

NOVICA

3. 6. 2011

Izjava Tržnega inšpektorata RS glede oglaševanja in izvajanja prevozov preko spletnega portala prevozi.org

 

Tržni inšpektorat RS prejema po objavi radijskega prispevka na Radiu Študent, da se je inšpektor predstavljal za študenta, nato pa ob plačilu prevoza, ki se je oglaševal preko spletnega portala prevozi.org, oglobil voznika, številna novinarska vprašanja v zvezi s tem dogodkom.

 

Glede na objavljen prispevek na Radiu Študent javnost obveščamo, da smo preko evidenc o inšpekcijskih zadevah pregledali vse izdane plačilne naloge zaradi kršitve Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), ki so bili izdani aprila in maja 2011, vendar tržni inšpektor študenta-voznika, ki naj bi preko spletne strani prevozi.org nudil prevoze, ni obravnaval, niti ni izrekel nobenega ukrepa.

 

Prav tako iz evidenc o inšpekcijskih zadevah ne izhaja, da bi tržna inšpekcija zoper kateregakoli študenta v zvezi s prevozi uvedla kakršenkoli inšpekcijski postopek.

 

Javnost tudi seznanjamo, da nadzor nad določili Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) opravljajo inšpekcijski organi v okviru svoje stvarne pristojnosti. Na področju prevozov opravlja nadzor nad delom na črno Prometni inšpektorat RS.