Skoči na vsebino

NOVICA

23. 5. 2012

Nadzor gostinskih obratov, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples v noči z 18. na 19. 5. 2012

 

V noči z 18. na 19. 5. 2012 so tržni inšpektorji sedmih območnih enot Tržnega inšpektorata RS skupaj z inšpektorji Inšpektorata RS za notranje zadeve in Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policijo opravili nadzor nad spoštovanjem določb predpisov, ki veljajo za gostinske obrate, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples.

 

Tržni inšpektorat RS na področju gostinstva namreč med drugim nadzira tudi spoštovanje 52. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki poleg pogojev za sam prostor, določa tudi, da mora biti v času obratovanja zagotovljeno tekoče spremljanje trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata, kot tudi na vidnem mestu označeno število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme (kapaciteta).

 

Ker gre v takem primeru za večje število obiskovalcev, predstavlja to tudi večje varnostno tveganje. V mesecih, ko so tudi večeri že toplejši in je gibanje iz in v takšne obrate, kot tudi zadrževanje pred njimi, še večje, je lahko zagotavljanje tekočega spremljanja trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata oteženo.

 

Prav tako je bila dne 18. 5. 2012 v dopoldanskem času v Ljubljani in še nekaterih mestih po Sloveniji organizirana maturantska parada, ki se je nekje nadaljevala tudi z »afterparty«-ji. Zaradi praznovanj in veseljačenja hitreje pride do nespoštovanja gostinske zakonodaje in posledično tudi do kršitev javnega reda in miru.

 

Pregledanih je bilo 25 gostinskih obratov. Štirje gostinski obrati v času pregleda niso zagotavljali tekočega spremljanja trenutnega števila obiskovalcev, zaradi česar bodo tržni inšpektorji ustrezno ukrepali. V dveh primerih je bilo med drugim tudi ugotovljeno, da cene gostinskih storitev niso ustrezno označene, kot to določa 13. člen Zakona o gostinstvu (ZGos), prav tako je bilo v enem primeru ugotovljeno, da se ne izdajajo računi za hrambo oblačil.

 

Glede na majhno število kršitev spremljanja števila obiskovalcev je mogoče zaključiti, da gostinci spoštujejo določila v zvezi s samim štetjem gostov, kar je z vidika varnosti v primeru nepredvidenega dogodka seveda nujno. Potrebno pa je poudariti, da je hkrati potrebno spoštovati tudi določbe predpisov, ki urejajo samo kapaciteto tovrstnih objektov.