Skoči na vsebino

NOVICA

10. 7. 2012

Obvestilo za javnost - Ugodna posojila

Na Tržnem inšpektoratu RS ponovno ugotavljamo, da se je v zadnjem času povečalo število dvomljivih ponudnikov, ugodnih posojil. Nekatere ponudbe ugodnih posojil smo preverili in ugotovili, da kljub temu, da je ponudba namenjena slovenskim potrošnikom, ponudniki storitev neposredno na območju Slovenije ne poslujejo. In sicer naj navedemo nekatere posojilne ponudbe poslane iz naslednjih elektronskih naslovov - financialaidcreditunion(at)googlemail.com, admin(at)brigegroupltd.co.cc,
howard_roger(at)live.com,
Cofiber.financiera3(at)live.com,
mrslolacole2002(at)w.cn.

 

Potrošnike zato opozarjamo, da predstavljajo takšne ponudbe "ugodnih posojil" resno tveganje za potrošnike in zato predlagamo, da preverijo, ali sogovornikov naslov v elektronskem sporočilu ustreza osebi oziroma ustanovi, ki jo predstavlja. Morebitno goljufijo in oškodovanja potrošniki prijavijo Policiji. Za tehnično pomoč pri izsleditvi pošiljatelja elektronske pošte ter lokacije spletnega mesta se lahko potrošniki povežejo z info(at)varninainternetu.si.

 

Zaradi zaostrenih razmer pri odobravanju posojil potrošnikom s strani bank so mnogi od njih (predvsem potrošniki z nizkimi dohodki) prisiljeni iskati možnost za pridobitev posojila pri tako imenovanih »second-hand« posojilodajalcih. A med njimi so tudi taki, ki se ukvarjajo z oderuškimi posojili. Ker je bilo v preteklosti tudi med potrošniki kar nekaj žrtev takih posojilodajalcev, je prepoznavanje oderuške pogodbe in primerno ukrepanje še kako pomembno. Za obstoj oderuške pogodbe morata obstajati objektivni in subjektivni element. Objektivni element pomeni, da mora pri oderuštvu obstajati nesorazmerje med dajatvijo in nasprotno dajatvijo, subjektivni element pa, da je posojilodajalec izkoristil neugoden položaj posojilojemalca. Zakon primeroma našteva, kdaj gre za tak neugoden položaj posojilojemalca, ko je ta:
•   v stiski,
•   v težkem premoženjskem stanju,
•   od nekoga odvisen,
•   lahkomiseln.
Pomembno je, da obstaja zveza med težkim osebnim stanjem in nesorazmerjem.

 

Češko podjetje Kartagina (Kartagina s.r.o.) je v zadnjem brezplačnem časopisu »Dan plus« objavilo oglas z vabilom k najemu kratkoročnih gotovinskih posojil za zaposlene in upokojence.

 

Češki družbi Kartagina, je tržni inšpektorat že konec lanskega leta prepovedal sklepanje kreditnih pogodb s slovenskimi potrošniki, saj družba posojila odobrava v nasprotju z zakonom o potrošniških posojilih in brez dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja.

 

Tržni inšpektorat RS zato posojilojemalce opozarja, naj podrobno preverijo pogoje, pod katerimi ponudniki ponujajo posojila. Hkrati pa vse, ki so se znašli v nezavidljivem položaju, pozivamo, naj na Tržni inšpektorat RS posredujejo čim bolj natančne podatke, s pomočjo katerih bomo lahko ustrezno ukrepali.

 

V kolikor ste že postali žrtev oderuštva lahko pokličete na telefonsko številko 01/280-87-00 ali pišete na e-naslov: gp.tirs(at)gov.si.