Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00068 Ali nepremičninska agencija posluje zakonito v primeru, da kot nepremičninskega agenta honorarno zaposli osebo, ki je sicer zaposlena v drugi ustanovi, ima pa licenco nepremičninskega posrednika in je vpisana v imenik MOP?

  V zvezi z zaposlovanjem nepremičninskih posrednikov zakon v 3. členu jasno določa, da mora družba zagotoviti, da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi opravlja posle posredovanja eden ali več nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco pristojnega ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

   

  Z vidika Zakona o nepremičninskem poslovanju nepremičninski družbi torej ni potrebno vzeti nepremičninskega posrednika v redno delovno razmerje. V zvezi s honorarnim zaposlovanjem pa je potrebno opozoriti še na določila Zakona o delovnih razmerjih, za katerega nadzor je pristojen Inšpektorat RS za delo in ki jasneje opredeljuje delovna razmerja in obveznosti delodajalcev s tem v zvezi. Vsekakor pa mora nepremičninska družba zagotoviti, da v razmerju do vseh naročiteljev opravlja posle posredovanja v prometu z nepremičninami (vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino) le nepremičninski posrednik z licenco in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov, ne pa druga oseba, zaposlena pri nepremičninski družbi..

   

   

  Ključne besede: nepremičninski posrednik, zaposlitev nepremičninskega posrednika

 • 00056 Smo podjetje, ki se ukvarja z gradnjo nepremičnin za trg. Ali moramo po zakonu res zaposliti nepremičninskega posrednika z licenco in vpisom v imenik posrednikov pri Ministrstvu za okolje in prostor, če želimo naše nepremičnine prodajati kupce

  Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) določa obveznosti tudi za investitorja. Glede na navedeno zakonodajo mora investitor, ki gradi za trg, zagotoviti, da opravljajo prodajo pri njem oziroma zanj osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje poslov posredovanja po tem zakonu.

   

  To pomeni, da mora imeti investitor zaposlenega nepremičninskega posrednika z licenco in vpisom v imenik nepremičninskih posrednikov pri Ministrstvu za okolje in prostor, ali pa mora pooblastiti za prodajo nepremičninsko družbo, za katero opravlja posle posredovanja nepremičninski posrednik, ki ima licenco in je vpisan v imenik.

   

   

  Ključne besede: investitor, nepremičninski posrednik, nepremičninsko posredovanje