Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TOBAK IN ALKOHOL

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00260 Pogosto kupujem v trgovini, ki je odprta do 21. ure. Zgodi se, da v prodajalno pridem tik pred njenim zaprtjem. Zato se tudi zgodi, da mi je račun (tudi za nakup alkoholne pijače) izdan nekaj minut po 21. uri.

  Pogosto kupujem v trgovini, ki je odprta do 21. ure. Zgodi se, da v prodajalno pridem tik pred njenim zaprtjem. Zato se tudi zgodi, da mi je račun (tudi za nakup alkoholne pijače) izdan nekaj minut po 21. uri. Pri tem sem opazil, da prodajalke različno upoštevajo 21. uro, ki omejuje prodajo alkoholnih pijač: nekatere upoštevajo čas prihoda k blagajni, nekatere čas skeniranja blaga, nekatere čas izdaje računa, nekatere nič od tega. Zanima me interpretacija zakonske omejitve prodaje alkoholnih pijač po 21. uri.

   

  Odgovor:

   

  Ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola ureja Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA). ZOPA v 10. členu določa, da je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom. Prodaja alkoholnih pijač po tem zakonu obsega vsako ponudbo za nakup ali kakršnokoli drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač proti plačilu.

   

  Obligacijski zakonik v 435. členu opredeljuje prodajno pogodbo kot pogodbo, s katero se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja izročil kupcu tako, da ta pridobi lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino. Citirana zakonska določba pomeni, da je prodajna pogodba sklenjena, ko sta izpolnjena dva elementa in sicer izročitev blaga in plačilo kupnine.

   

  V primeru, da trgovec omogoči potrošniku plačilo alkoholne pijače po 21.00 uri, ravna v nasprotju z določbami ZOPA.

   

  Ključne besede: alkohol, prodaja, časovna omejitev

   

 • 00280 Zanima me ali je dovoljeno oglaševanje elektronskih cigaret ( ne vsebujejo tobaka)?

  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) prepoveduje  kakršnokoli posredno ali neposredno  oglaševanje in promocijo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

   

  Po definiciji ZOUTPI  so povezani izdelki elektronske cigarete in elektronske cigarete brez nikotina, zeliščni izdelki za kajenje novi tobačni izdelki.

   

  Oglaševanje elektronskih cigaret kot tudi elektronskih cigaret brez nikotina , je prepovedano.

   

  Za podrobnejša pojasnila glede zakonskih določb,  predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za zdravje, ki je ZOUTPI pripravilo.

   

    

  Ključne besede : tobak, elektronske cigarete, oglaševanje

 • 00279 Ali lahko oglašujemo tobačne izdelke v kadilnici, katero imamo urejeno v gostinskem obratu?

  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) prepoveduje  kakršnokoli posredno ali neposredno  oglaševanje in promocijo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

   

  Oglaševanje tobačnih izdelkov v oziroma na kadilnicah ni dovoljeno, je prepovedano.

   

     

  Ključne besede : tobak, oglaševanje

 • 00159 Ali kakšen predpis prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov osebam, za katere obstaja upravičen sum, da bodo tobačne izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let?

  Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov  (ZOUTPI) določa, da je prepovedana prodaja tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Prav tako tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let. ZOUTPI ne predpisuje, da bi bila prepovedana prodaja tobačnih izdelkov osebam, za katere obstaja upravičen sum, da bodo tobačne izdelke posredovale osebam, mlajšim od 18 let, prav tako te norme ne ureja kateri drug predpis.

    

  Za razliko od določil ZOUTPI, pa Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) v 9. členu prepoveduje prodajo alkoholnih pijač osebam, za katere je mogoče upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let.

   

  Ključne besede : tobak, prodaja tobačnih izdelkov, mladoletni

 • 00283 Zanima me kdo nadzora prodajo (točenje) alkoholnih pijač mladoletnim v gostinskih obratih v okolici šol?

  Nadzor nad prodajo  in ponudbo alkoholnih pijač  in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače v gostinskih obratih osebam, mlajšim od 18 let, v skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe alkohola (Ur. list RS št 15/03) izvajata Zdravstveni inšpektorat RS in Policija.

   

  Tržni inšpektorat RS opravlja nadzor nad prodajo alkoholnih pijač  osebam, mlajšim od 18 let  v prodajalnah.

   

  Ključne besede: alkohol, prodaja alkoholnih pijač

 • 00281 V prodajalni, na samem prodajnem mestu, kjer je nameščeno pivo, bi namestili letake, ki bi potrošnikom pomagali pri izbiri vrste piva (pivo vsebuje manj kot 15 volumenskih odstotkov alkohola) Ali je potrebno navajati opozorilo Ministra za zdravje

  Področje oglaševanja alkoholnih pijač v 15., 15a. in 15b. členu, ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili- ZZUZIS (Ur.l. RS št. 52/00, 42/02). Z zakonskimi določili je predpisano, katere alkoholne pijače se lahko oglašujejo, kje se lahko oglašujejo in kakšne pogoje mora izpolnjevati oglaševalsko sporočilo.

   

  V drugem odstavku 15. člena zakona je določeno, da se smejo alkoholne pijače, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov alkohola oglaševati na nosilcih, kot so bilteni, katalogi, letaki in prospekti, ki so namenjeni oglaševanju in poslovnemu komuniciranju in drugih nosilcih objavljanja informacij, razen ob cestah na plakatih, tablah, panojih in svetlobnih napisih. Oglaševalska sporočila morajo v celoti izpolnjevati pogoje iz 15b. člena zakona, tudi 13. alinee, ki določa vsebino ter način pojavljanja opozorila: "Minister za zdravje opozarja: Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju!" ali "Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju«. Črke opozorila morajo biti tako velike, da površina, ki jo zavzemajo, predstavlja najmanj 10% velikosti površine prostora, ki ga obsega celotno oglaševalsko sporočilo.

   

  Ključne besede: alkohol, oglaševanje alkoholnih pijač

 • 00239 Sem ekskluzivni uvoznik za kubanski rum (žgana pijača z 38 vol. % alkohola) in bi rad polepil dostavno vozilo z napisom in logom tega proizvoda. Zanima me, ali je to dovoljeno oz. ali lahko napišem rum in ime ruma ali smo ime brez tipa pijače.

  V sladu s 15. členom Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS) je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, prepovedano. To velja za vsako oglaševanje močne žgane alkoholne pijače ali blagovne znamke, ki nastopa v imenu kateregakoli alkoholnega izdelka z več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola in je z njo neposredno ali posredno povezana. Gre za prepoved na splošno in ta zajema tudi napis in logo proizvoda na vozilu.

   

  Ključne besede : alkohol, oglaševanje alkoholnih pijač

 • 00202 Ali je dovoljena prodaja alkoholnih pijač preko spleta?

  Prodaja alkoholnih pijač po Zakonu o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) obsega vsako ponudbo za nakup ali kakršnokoli drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač proti plačilu, kamor se uvršča tudi prodajo na daljavo. Zato spada dostava alkoholnih pijač na dom med trgovinsko dejavnost. Prodaja alkoholnih pijač preko spleta je dovoljena, vendar mora trgovec zagotoviti, da alkoholnih pijač ne more kupiti oseba, mlajša od 18 let, prav tako mora podjetje upoštevati časovno omejitev prodaje alkoholnih pijač, ki je prepovedana od 21. ure do 7 ure naslednjega dne.

   

   

  Ključne besede: alkohol, prodaja preko spleta,  časovna omejitev, mladoletni   

 • 00072 Ali se za prekršek šteje prodaja alkohola po 21.00 uri, kljub temu, da je potrošnik vzel pijačo s prodajne police 15 minut pred 21.00 uro in prišel na blagajni na vrsto po 21.00 uri?

  Naša prodajalna posluje do 21.00 ure. Kupcem, ki vstopijo v prodajalno pred zaključkom obratovalnega časa omogočimo, da končajo svoje nakupe, ki se lahko zaključijo tudi po 21.00 uri, največkrat do 21.15 ure. Ali se za prekršek šteje prodaja alkohola po 21.00 uri, kljub temu, da je potrošnik vzel pijačo s prodajne police 15 minut pred 21.00 uro in prišel na blagajni na vrsto po 21.00 uri?

   

  Odgovor:

  Zakon o omejevanju porabe alkohola-ZOPA (Ur.l. RS št. 15/2003) v 10.členu določa, da je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 21.00 uro in 7.00 uro naslednjega dne, razen v gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom.

   

  Obligacijski zakonik v 435. členu opredeljuje prodajno pogodbo kot pogodbo, s katero se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja izročil kupcu tako, da ta pridobi lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino.

   

  Citirana zakonska določba pomeni, da je prodajna pogodba sklenjena, ko sta izpolnjena dva elementa in sicer izročitev blaga in plačilo kupnine. V primeru, da bi trgovec omogočil potrošniku plačilo blaga-alkoholne pijače po 21.00 uri, bi storil prekršek.

   

  Ključne besede: alkohol, prodaja alkohola, časovna omejitev