Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOZILA

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00353 Kaj lahko potrošnik napravi po nakupu rabljenega vozila v tujini, ko odkrije napake na vozilu?

  Najprej mora potrošnik o napakah obvestiti prodajalca v tujini. Rok za obvestilo o napakah je eno leto pri rabljenih vozilih. V kolikor ima potrošnik težave s tujim trgovcem znotraj enotnega Evropske trga, se za pomoč pri uveljavljanju reklamacije lahko obrne tudi na Evropski potrošniški center Slovenije (EPC), Kotnikova 5, Ljubljana. EPC potrošnikom svetuje oziroma pomaga, če kupujejo blago v drugih državah članicah EU, na Norveškem ali Islandiji ali tja potujejo in pri tem naletijo na težave pri uveljavljanju svojih pravic pri ponudniku blaga ali storitev.

   

  V zvezi z nakupom vozil v drugih državah članicah EU je Mreža Evropskih potrošniških centrov pripravila tudi obsežno študijo, ki med drugim proučuje najpogostejše težave, na katere potrošniki naletijo pri nakupu vozila v tujini. Na podlagi rezultatov študije so pripravili tudi smernice s praktičnimi nasveti za vsak korak postopka od iskanja ponudbe in nakupa vozila do zaključka registracijskega postopka. Več informacij pa lahko najdete na spletni strani EPC. 

  Ključne besede: vozila,

 • 00335 Na kaj moram biti kot potrošnik posebej pozoren, če kupujem rabljeno vozilo pri trgovcu z vozili?

  Na Tržnem inšpektoratu RS prejemamo veliko vprašanj in prijav v zvezi z nakupom rabljenih vozil. Kupci rabljenih vozil se običajno za nakup takšnega vozila odločijo na podlagi oglasa ali kakšnega drugega obvestila. Ker običajno oglasi ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov o vseh lastnostih avtomobila svetujemo, da kupec (morebitni bodoči lastnik) rabljenega vozila pred nakupom pri trgovcu z vso skrbnostjo pregleda vozilo, ali ima vse lastnosti, ki so bile navedene v oglasu.

   

  Kupec naj bo pozoren na homologacijsko listino, t. i. "Potrdilo o skladnosti". Najmanj, kar mora preveriti, je, da se številka na šasiji (VIN številka) ujema z VIN številko na izdanem potrdilu o skladnosti. Iz tega potrdila je tudi razvidno, ali ga je izdal pooblaščeni zastopnik za to znamko vozil v Sloveniji, ali pa tehnična služba kot strokovni organ v postopku posamične odobritve vozila pri posamičnem uvozu vozila iz tujine.

   

  Drugi pomemben element je servisna knjižica, kjer so vpisani servisi, ki so jih opravljali prejšnji lastniki vozila pri pooblaščenih serviserjih. Iz knjižice je namreč razvidno, v kakšen časovnem intervalu so se servisi opravljali in pri koliko prevoženih kilometrih. To so pomembni podatki za oceno, ali kaže števec prevoženih kilometrov dejansko stanje. Na podlagi prijav ugotavljamo, da trgovci kupcu obljubljajo, da ima vozilo servisno knjižico, ki pa jo prejšnji lastnik še ni izročil. Po izvedenem nakupu pa servisne knjižice prodajalci s različnimi izgovori ne dostavijo, zato ker ne obstaja. Bodočim kupcem rabljenih vozil svetujemo, da pred odločitvijo za nakup vozila oziroma pred plačilom are ali celotne cene, vztrajajo pri predložitvi servisne knjižice ali drugih obljubljenih listin.

   

  Veliko kupcev rabljenih vozil je po nakupu vozilo peljalo na pooblaščeni servis ali na AMZS, kjer se je ugotovilo, da je bilo vozilo poškodovano ali da drugi elementi niso brezhibni, čeprav je trgovec obljubljal ravno nasprotno. Svetujemo, da se pregled rabljenega vozila pri pooblaščenem serviserju opravi pred nakupom, saj je strošek takšnega pregleda zanemarljiv v primerjavi s ceno vozila. Še posebej to velja v primeru, če se naknadno odkrijejo napake, ki bi kupca odvrnile od nakupa, če bi jih poznal še pred nakupom.

   

  Pomemben podatek pri odločitvi za nakup rabljenega vozila so dejansko prevoženi kilometri. Le-ti namreč vplivajo na bodoče pravilno vzdrževanje vozila oz. zamenjavo vitalnih delov (npr. zobati jermen) in zaradi katerih lahko nastanejo več tisoč evrov vredne poškodbe, ker niso bili pravočasno zamenjani. Zato svetujemo vsem kupcem, da pred nakupom ocenijo, ali stanje vozila in vitalnih delov ustreza stanju števca prevoženih kilometrov. Pooblaščeni servisi nekaterih blagovnih znamk vozil imajo vpogled v servisne posege za vsa vozila servisirana v EU, zato je pri njih možno ugotoviti oziroma približno oceniti dejansko število prevoženih kilometrov rabljenega vozila.

   

  Potrošnikom svetujemo, da pri nakupu rabljenega vozila od trgovca zahtevajo, da na pogodbo, račun ali garancijski list vpiše stanje kilometrov, kot ga prikazuje števec ob nakupu vozila. Priporočljivo je, da se pred nakupom pridobi datumski opis servisnih posegov na vozilu, kjer so navedeni tudi prevoženi kilometri.

   

  Trgovec z vozili mora kupcu ob prodaji rabljenega vozila na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) izdati garancijski list za obdobje najmanj enega meseca, garancijski list pa mora vsebovati obvezne sestavine, kot jih določa 16. člen ZVPot. Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje določa v 3. členu, da se obvezna garancija izda za cestna motorna vozila, za priklopna vozila in vozila s pomožnim motorjem.

   

  Trgovec - prodajalec v skladu z določili ZVPot odgovarja za stvarne napake, ki se pojavijo na vozilu, še eno leto po nakupu. Pri oceni, ali gre za stvarno napako ali samo za normalno obrabo starega vozila, je potrebno upoštevati tako starost vozila, kot tudi prevožene kilometre.

  Ključne besede: vozilo, rabljena vozila

 • 00248 Katerim zahtevam moram zadostiti pri uvozu električnih koles?

  Kolesa, ki kot pomožni vir energije uporabljajo elektromotor, se pogosto imenujejo tudi električna kolesa. Proizvajalci teh proizvodov pri izdelavi pogosto uporabljajo standard EN 15194, ki se uporablja za tovrstne proizvode, če moč motorja ne presega 250 W, hitrost kolesa pa ne presega 25 km/h.

   

  Na podlagi veljavnega predpisa za področje strojev - Pravilnika o varnosti strojev, ki v celoti povzema direktivo o strojih Evropske skupnosti št. 2006/42/ES - se električna kolesa štejejo med proizvode, za katere veljajo določila tega predpisa.

   

  Tako štejemo kolesa s pedali, ki kot pomožno silo za pogon uporabljajo elektromotor (Electric power assisted cycles ali EPAC) med proizvode,  za katere veljajo določila Pravilnika o varnosti strojev, ki je podzakonski akt Zakona o tehničnih zahtevah in o ugotavljanju skladnosti (ZTPUS-1), kar pomeni, da morajo biti tovrstni proizvodi označeni z znakom skladnosti CE, napisno ploščico in drugimi informacijami s strani proizvajalca, priložena pa jim mora biti ES Izjava o skladnosti ter navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje.

   

  Vse informacije na proizvodu in naštete listine morajo biti na carini predložene v enem izmed uradnih jezikov Evropske Skupnosti. Za prodajo na slovenskem trgu morajo biti vse informacije na proizvodu in spremne listine priložene v slovenskem jeziku.

   

  Za tovrstne proizvode pa veljajo tudi določila Pravilnika o elektromagnetni združljivosti.

  Ključne besede: Stroj, pravilnik o varnosti strojev, ZTZPUS – 1, EPAC

 • 00189 Kupujem nove pnevmatike. Ali lahko kako preverim, kdaj so bile izdelane oziroma koliko so stare?

  V Sloveniji večina voznikov dvakrat letno na svojih vozilih zamenja letne oziroma zimske pnevmatike. Ko pa se le-te obrabijo, jih je potrebno zamenjati oziroma kupiti nove. Tu pa se včasih pojavijo težave, ko potrošnik šele po nakupu od prijateljev izve, da so na pnevmatiki vtisnjene tudi štiri številke, ki pomenijo datum izdelave pnevmatike.

   

  Za potrošnika je tako pomembna informacija, da se v bližini DOT napisa na stranskem robu pnevmatike nahaja štirimestna številka (npr. 4509 - glej sliko), kjer prvi dve številki pomenita teden, zadnji dve številki pa leto izdelave. Številka 4509 na sliki torej pomeni, da je bila pnevmatika izdelana v 45. tednu (med 2. in 8. novembrom) leta 2009.

   

   

  Predpisa, ki bi urejal, koliko so lahko stare pnevmatike, da se lahko prodajajo kot nove, ni. Razna nacionalna združenja distributerjev smatrajo, da se lahko pnevmatike prodajajo kot nove še 3 do 5 let po izdelavi. Proizvajalci avtomobilov pa običajno priporočajo menjavo pnevmatik nekje po 6 letih.

   

  Tržni inšpektorat RS priporoča, da potrošnik že pred montažo in plačilom pnevmatik pri prodajalcu pridobi informacijo o starosti pnevmatik, ki jih namerava kupiti in se na osnovi tega odloči za nakup oziroma poišče pnevmatike novejšega letnika pri drugem prodajalcu.

   

  Ključne besede:vozila, pnevmatike