Skoči na vsebino

VPRAŠANJE 00337

Vprašanje številka 00337, objavljeno 6. 10. 2014

 

Kakšna je razlika med garancijo in stvarno napako?

 

 

Odgovor:

 

Potrošnik lahko napake na kupljenem izdelku uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelke, za katere je obvezna garancija (seznam teh izdelkov določa Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje) in za tiste, za katere je bila dana prostovoljna garancija. V garancijskem roku lahko potrošnik od garanta zahteva brezplačno odpravo napake. Če napake ni mogoče odpraviti ali je podjetje ne odpravi v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov brezplačen izdelek.

 

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se lahko odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija).

 

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, prodajalec ne odgovarja več), ter po lastni izbiri zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

 

Potrošnik lahko pravice iz naslova stvarne napake, smiselno uveljavljanju pravic iz naslova stvarnih napak na izdelkih, uveljavlja tudi v primeru storitev.

 

Razlike med garancijo in stvarno napako so naslednje:

 

GarancijaStvarna napaka

Uveljavljanje:

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja za izdelek, za katerega je bila oziroma bi morala biti dana garancija.

Uveljavljanje:

Za vsak izdelek, ki ga je potrošnik kupil od podjetja.

Rok:

Potrošnik lahko napako reklamira kadarkoli v garancijskem roku.

Rok:

O napaki mora potrošnik prodajalca obvestiti v dveh mesecih od odkritja napake (po preteku dveh let od nakupa pa prodajalec za napake ne odgovarja več).

Odgovornost:

Garancijo lahko potrošnik uveljavlja pri garantu (glej zgoraj) ali njegovem pooblaščenem servisu.

Odgovornost:

Reklamacijo iz stvarne napake se lahko uveljavlja le pri prodajalcu.

Pravice:

Potrošnik lahko zahteva odpravo napake.

Šele če popravilo ni mogoče ali ga podjetje ne izvrši v skupnem roku 45 dni, lahko potrošnik zahteva zamenjavo za nov, brezhiben izdelek.

Pravice:

Potrošnik lahko po lastni izbiri zahteva:

  • odpravo napake ali
  • vračilo dela plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • zamenjavo za nov brezhiben izdelek ali
  • vračilo plačanega zneska.