Skoči na vsebino

DOKUMENTI

 

Sprejeti dokumenti Tržnega inšpektorata RS: 

 

V skladu s petim odstavkom 18. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13. 8. 2008) Tržni inšpektorat RS objavlja:

 

 

Odločbe, ki so jih tržni inšpektorji najpogosteje izdali v upravnem ali prekrškovnem postopku, so objavljene v poglavju Storitve.