Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADBENI PROIZVODI


Zahteve za dajanje na trg gradbenih proizvodov


Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele, ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.


Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, morajo sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo njihovo dostopnost samo tistih proizvodov, ki so v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 oziroma Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1).


Uredba (EU) št. 305/2011 določa pogoje za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, ki so zajeti v harmoniziranih tehničnih specifikacijah (harmoniziranem standardu ali evropski tehnični oceni). Proizvajalec tovrstnih »harmoniziranih« gradbenih proizvodov zanj izda izjavo o lastnostih in proizvod označi s CE informacijo, predno je le-ta dan na trg.


ZGPro-1 določa pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov, ki niso zajeti v harmonizirani tehnični specifikaciji iz Uredbe (EU) št. 305/2011. Proizvajalec lastnosti tovrstnih »neharmoniziranih« proizvodov, povezanih z bistvenimi značilnostmi, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte in v okviru njegove predvidene uporabe, dokaže na podlagi veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, ali slovenskega tehničnega soglasja, ali drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije, zanj izda izjavo o lastnostih in proizvod predpisano označi (brez CE oznake), predno je le-ta dan na trg.


Medsebojno priznavanje


Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve ZGPro-1 in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008.

 


Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):


Evropski predpisi (EUR-Lex):


Pogosta vprašanja:

  • gradbeni proizvodi


Druga dodatna pojasnila in povezave:

 

Več o gradbenih proizvodih si preberite na tej povezavi.