Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAPEX

 

12. člen Direktive 2001/95/ES vzpostavlja hitri informacijski sistem Evropske unije "RAPEX" (Rapid alert system for dangerous non-food products) za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo glede ukrepov in postopkov v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

 

RAPEX je bil vzpostavljen zato, da:

  • zagotovi mehanizem za hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo o preprečevalnih in omejevalnih ukrepih, sprejetih v zvezi s proizvodi, ki predstavljajo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov,
  • obvesti države članice in Komisijo o sklepih glede nadaljnjega ukrepanja nacionalnih organov v zvezi z informacijami, izmenjanimi prek RAPEX.

Podatki RAPEX pomagajo pri:

  • preprečevanju in omejevanju dobave nevarnih proizvodov potrošnikom,
  • spremljanju učinkovitosti in doslednosti nadzora trga ter prisilnih ukrepov organov držav članic,
  • ugotavljanju potreb in ustvarjanju podlage za ukrepanje na ravni Skupnosti,
  • zagotavljanju doslednega uveljavljanja zahtev EU glede varnosti proizvodov in nemotenega delovanja notranjega trga.

V ta namen je vzpostavljena interna struktura na dveh ravneh, ki jo sestavlja kontaktna točka, katera Evropski komisiji pošilja in od nje prejema vse informacije, ki se izmenjujejo preko RAPEX sistema, in nacionalna mreža, ki vključuje vse organe, odgovorne za varnost proizvodov. V Sloveniji je kontaktna točka Tržni inšpektorat RS.

 

Za vsak najden nevaren proizvod v EU nacionalna RAPEX kontaktna točka prejme t.i. RAPEX obvestilo. V RAPEX obvestilu so navedene informacije o nevarnem proizvodu, razlog nevarnosti in drugi podatki, ki so pomembni inšpekciji, da preveri ali je nevarni proizvod na trgu. Če pristojna inšpekcija odkrije nevarni proizvod, odredi umik proizvoda s trga oziroma prodajalec pozove potrošnike, da vrnejo proizvod.

 

 

Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):

 

Evropski predpisi (EUR-Lex):

  • Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES

 

Koristne informacije

 

Na spletnih straneh RAPEX-a je v angleščini (z možnostjo nastavitve na slovenski jezik) na voljo film, kako sistem RAPEX delujeIsti film v slovenščini si lahko ogledate tudi na YouTube.

 

Na naslednji spletni strani se nahajajo podatki o nevarnih proizvodih, ki jih je Tržni inšpektorat RS odkril na trgu Republike Slovenije.

 

Če si želite ogledati vse proizvode, ki so bili v Evropski uniji prijavljeni v sistem RAPEX kot nevarni proizvodi, si lahko ogledate objavo teh proizvodov na njihovi uradni spletni strani (stran je v angleščini).

 

Direktorat Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov je pripravil Smernice za prijavo nevarnih proizvodov, namenjen potrošnikom s strani proizvajalcev in distributerjev, pristojnim organom, v skladu s členom 5(3) direktive 2001/95/EC. Obrazec za obvestilo je določen s Pravilnikom o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu.

 

Izpolnjeno obvestilo pošljite na naslov Tržni inšpektorat RS, Dunajska 160, Ljubljana ali na e-naslov obvestila.tirs(at)gov.si ali pa izpolnite prijavni obrazec (v Business Application) za proizvajalce ali distributerje, s katerim nevarne izdelke prijavijo pristojnim organom (obrazci so na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku).

 

Za pomoč pri zaščiti potrošnikov pred proizvodi, ki niso varni, najdete na spletni strani varstva potrošnikov EU Priročnik za korektivne ukrepe, vključno z odpoklicem.