Skoči na vsebino

RAPEX

 

RAPEX je sistem hitre izmenjave informacij v Evropski uniji o izvedenih oziroma nameravanih prisilnih ukrepih pristojnih organov ter o prostovoljnih dejanjih proizvajalcev in distributerjev, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, za katere je bilo ugotovljeno, da bi pri uporabi v skladu s svojim namenom lahko predstavljali resno nevarnost za potrošnike v skladu s predpisi o splošni varnosti proizvodov.

 

Direktiva o splošni varnosti proizvodov (DIRECTIVE 2001/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 3 December 2001 on general product safety, OJ L11, 15.1.2002, p.4) med drugim določa, da so podatki, ki so na voljo organom držav članic ali Komisiji in se nanašajo na tveganja, ki jih proizvodi predstavljajo za zdravje in varnost potrošnikov, praviloma dosegljivi javnosti. Še posebej so javnosti dostopne informacije o vrsti proizvoda, nevarnosti, povezani z njegovo uporabo in sprejetih ukrepih.

 

Od uveljavitve direktive o splošni varnosti proizvodov, to je 15.1.2004, Komisija EU tedensko objavlja podatke o priglašenih proizvodih v sistem RAPEX. Seznam nevarnih proizvodov si lahko ogledate na spletnih straneh varstva potrošnikov EU, kjer lahko dobite tudi več informacij o sistemu RAPEX.

 

V skladu z Uredbo o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi je Tržni inšpektorat RS določen kot nacionalna kontaktna točka za sprejem in posredovanje tovrstnih informacij, prav tako je v skladu z veljavno zakonodajo, pristojen za nadzor varnosti proizvodov, namenjenih potrošnikom.

 

V kolikor posedujete ali ste v prodajalni, pri znancih oziroma kje drugje opazili enega izmed proizvodov, ki je bil priglašen v sistem RAPEX in je objavljen na zgoraj navedenih spletnih straneh, nam to sporočite na naslov tirs.info(at)gov.si ali preko teh spletnih strani.