Skoči na vsebino

ZA PROIZVAJALCE IN DISTRIBUTERJE

 

Prijava nevarnih potrošniških izdelkov pristojnim organom držav članic s strani proizvajalcev in distributerjev

 

Zakon o splošni varnosti proizvodov v III. poglavju določa obveznosti proizvajalcev in distributerjev. Ti morajo v primeru, če ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo, o tem takoj obvestiti pristojno inšpekcijo.

 

Če proizvajalci in distributerji ocenijo, da gre za resno nevarnost, mora obvestilo vsebovati najmanj:

  • podatke, ki omogočajo identifikacijo proizvoda ali njegove serije;
  • popoln opis nevarnosti, ki jih predstavlja predmetni proizvod;
  • vse dostopne informacije, potrebne za sledenje proizvoda;
  • opis dejanj, izvdenih za preprečitev nevarnosti, ki ogroža potrošnike.

Direktorat Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov je pripravil Smernice za prijavo nevarnih proizvodov, namenjen potrošnikom s strani proizvajalcev in distributerjev, pristojnim organom, v skladu s členom 5(3) direktive 2001/95/EC. Obrazec za obvestilo je določen s Pravilnikom o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu (Uradni list RS, št. 33/2005).

 

Izpolnjeno obvestilo pošljite na naslov Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, Ljubljana ali na e-naslov gp.tirs(at)gov.si ali pa izpolnite prijavni obrazec (v Business Application) za proizvajalce ali distributerje, s katerim nevarne izdelke prijavijo pristojnim organom (obrazci so na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku).

 

Za pomoč pri zaščiti potrošnikov pred proizvodi, ki niso varni, najdete na spletni strani varstva potrošnikov EU Priročnik za korektivne ukrepe, vključno z odpoklicem.