Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA PROIZVAJALCE IN DISTRIBUTERJE

 

Prijava nevarnih potrošniških izdelkov pristojnim organom držav članic s strani proizvajalcev in distributerjev

 

Zakon o splošni varnosti proizvodov v III. poglavju določa obveznosti proizvajalcev in distributerjev. Ti morajo v primeru, če ugotovijo, da proizvod, ki so ga dali na trg, predstavlja nevarnosti, ki niso skladne s splošno varnostno zahtevo, o tem takoj obvestiti pristojno inšpekcijo.

 

Če proizvajalci in distributerji ocenijo, da gre za resno nevarnost, mora obvestilo vsebovati najmanj:

  • podatke, ki omogočajo identifikacijo proizvoda ali njegove serije;
  • popoln opis nevarnosti, ki jih predstavlja predmetni proizvod;
  • vse dostopne informacije, potrebne za sledenje proizvoda;
  • opis dejanj, izvdenih za preprečitev nevarnosti, ki ogroža potrošnike.

Direktorat Evropske komisije za zdravje in varstvo potrošnikov je pripravil Smernice za prijavo nevarnih proizvodov, namenjen potrošnikom s strani proizvajalcev in distributerjev, pristojnim organom, v skladu s členom 5(3) direktive 2001/95/EC. Obrazec za obvestilo je določen s Pravilnikom o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu (Uradni list RS, št. 33/2005).

 

Izpolnjeno obvestilo pošljite na naslov Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, Ljubljana ali na e-naslov gp.tirs(at)gov.si ali pa izpolnite prijavni obrazec (v Business Application) za proizvajalce ali distributerje, s katerim nevarne izdelke prijavijo pristojnim organom (obrazci so na voljo v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku).

 

Za pomoč pri zaščiti potrošnikov pred proizvodi, ki niso varni, najdete na spletni strani varstva potrošnikov EU Priročnik za korektivne ukrepe, vključno z odpoklicem.