Skoči na vsebino

E-OGLASNA DESKA

Zakon o splošnem upravnem postopku na več mestih zavezuje organ, da določene akte (sklepe in odločbe) objavi na oglasni deski organa in na oglasni deski eUprave.