SEZNAM PREDPISOV

 

V nadaljevanju so navedeni zakonski in podzakonski predpisi, katerih nadzor v celoti ali samo delno sodi v našo pristojnost. V zaključku seznama so navedeni tudi zakonski in podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje Tržnega inšpektorata RS oziroma določajo pristojnosti tržnih inšpektorjev.

 

S klikom na številko Uradnega lista RS pri posameznem predpisu si lahko ogledate vsebino objave tega predpisa na straneh Uradnega lista RS. S klikom na naziv zakona pa se vam odpre stran Pravno-informacijskega sistema RS, kjer najdete vse pomembne informacije o zakonu in podzakonskih predpisih, vključno z neuradnim prečiščenim besedilom.

 

 

 

Seznam zakonskih in podzakonskih predpisov, katerih nadzor sodi, v celoti ali samo delno, v pristojnost Tržnega inšpektorata RS

 

 

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014, 81/2015)

 • Uredba o tehničnih zahtevah za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 76/2014)
  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1189 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1188 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1185 glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1185&from=EN
  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1095glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih ohlajevalnikov eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1428 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 244/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu in Uredbe Komisije (ES) št. 245/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES ter Uredbe Komisije (EU) št. 1194/2012 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo usmerjenih sijalk, sijalk s svetlečimi diodami in pripadajoče opreme eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • Uredba Komisije (EU) št. 1253/2014 z dne 7. 7. 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot
  • Uredba Komisije (EU) št. 548/2014 z dne 21. 5. 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede majhnih, srednjih in velikih transformatorjev
  • Uredba Komisije (EU) št. 66/2014 z dne 14. 1. 2014 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pečic, kuhalnih plošč in kuhinjskih nap
  • Uredba Komisije (EU) št. 814/2013 z dne 2. 8. 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov vode in hranilnikov tople vode
  • Uredba Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. 8. 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo grelnikov prostorov in kombiniranih grelnikov
  • Uredba Komisije (EU) št. 666/2013 z dne 8. 7. 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo sesalnikov
  • Uredba Komisije (EU) št. 617/2013 z dne 26. 6. 2013 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov
  • Uredba Komisije (ES) št. 547/2012 z dne 25. 6. 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo vodnih črpalk
  • Uredba Komisije (ES) št. 206/2012 z dne 6. 3. 2012 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo klimatskih naprav in komfortnih ventilatorjev
  • Uredba Komisije (ES) št. 327/2011 z dne 30. 3. 2011 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo ventilatorjev, ki jih poganjajo motorji z električno vhodno močjo med 125 W in 500 kW
  • Uredba Komisije (ES) št. 1016/2010 z dne 10. 11. 2010 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pomivalnih strojev
  • Uredba Komisije (ES) št. 1015/2010 z dne 10. 11. 2010 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih pralnih strojev (popravek št. 1015/2010)
  • Uredba Komisije (ES) št. 859/2009 z dne 18. 9. 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 244/2009 v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo glede ultravijoličnega sevanja neusmerjenih svetil v gospodinjstvu
  • Uredba Komisije (ES) št. 643/2009 z dne 22. 7. 2009 o izvajanju Direktive 2005/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo gospodinjskih hladilnih aparatov
  • Uredba Komisije (ES) št. 642/2009 z dne 22. 7. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo televizorjev (sprememba št. 801/2013)
  • Uredba Komisije (ES) št. 641/2009 z dne 22. 7. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in obtočnih črpalk, namenjenih vgradnji v izdelke
  • Uredba Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. 7. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev
  • Uredba Komisije (ES) št. 278/2009 z dne 6. 4. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo električne energije zunanjih napajalnikov v stanju brez obremenitve in njihov povprečni izkoristek pod obremenitvijo
  • Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostnih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (sprememba št. 347/2010)
  • Uredba Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu
  • Uredba Komisije (ES) št. 107/2009 z dne 4. 2. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo enostavnih TV-komunikatorjev
  • Uredba Komisije (ES) št. 1275/2008 z dne 17. 12. 2008 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti (sprememba št. 801/2013)
 • Uredba o označevanju proizvodov, povezanih z energijo, glede rabe energije in drugih virov (Uradni list RS, št. 65/2014)
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 811/2013 glede energijskega označevanja grelnikov prostorov, kombiniranih grelnikov, kompletov grelnika prostorov, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave ter kompletov kombiniranega grelnika, naprave za uravnavanje temperature in sončne naprave eurlex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 812/2013 glede energijskega označevanja grelnikov vode, hranilnikov tople vode ter kompletov grelnika vode in sončne naprave eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1187 v zvezi z označevanjem kotlov na trdno gorivo in kompletov kotla na trdno gorivo, dodatnih grelnikov, naprav za uravnavanje temperature in sončnih naprav z energijskimi nalepkami eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1186 v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1094 v zvezi z označevanjem profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje z energijskimi nalepkami eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1254/2014 z dne 11. 7. 2014 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem stanovanjskih prezračevalnih enot z energijskimi nalepkami
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 518/2014 z dne 5. 3. 2014 o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) št. 1059/2010, (EU) št. 1060/2010, (EU) št. 1061/2010, (EU) št. 1062/2010, (EU) št. 626/2011, (EU) št. 392/2012, (EU) št. 874/2012, (EU) št. 665/2013, (EU) št. 811/2013 in (EU) št. 812/2013 v zvezi z označevanjem izdelkov, povezanih z energijo, na internetu
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 65/2014 z dne 1. 10. 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem gospodinjskih pečic in kuhinjskih nap z energijskimi nalepkami
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 665/2013 z dne 3. 5. 2013 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem sesalnikov z energijskimi nalepkami
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 874/2012 z dne 12. 7. 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem električnih sijalk in svetilk z energijskimi nalepkami
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 392/2012 z dne 1. 3. 2012 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih sušilnih strojev (Popravek št. 392/2012)
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 626/2011 z dne 4. 5. 2011 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem klimatskih naprav
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1062/2010 z dne 28. 9. 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za energijsko označevanje televizijskih sprejemnikov
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1061/2010 z dne 28. 9. 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1060/2010 z dne 28. 9. 2010 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih hladilnih aparatov
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 1059/2010 z dne 28. 9. 2010 o dopolnitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU glede zahtev za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
 • Opomba 1: po uveljavitvi EZ-1 prenehajo veljati označeni predpisi, uporabljajo pa se do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi EZ-1
 • Opomba 2: po uveljavitvi EZ-1 prenehajo veljati označeni predpisi, uporabljajo pa se do uveljavitve uredb Evropske komisije
 • Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001100/2006) - glej opombo 2
 • Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/2001100/2006) - glej opombo 2
 • Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/2004) - glej opombo 2
 • Pravilnik o energetskem označevanju gospodinjskih električnih pečic (Uradni list RS, št. 89/2003) - glej opombo 2
 • Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu (Uradni list RS, št. 104/2001) - glej opombo 2

Obrtni zakon (ObrZ, Uradni list RS, št. 40/2004-UPB1, 117/2006, 102/2007, 30/2013, 36/2013-popr.)

 • Uredba o obrtnih dejavnostih (Uradni list RS, št. 63/2013)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list RS, št. 16/2007-UPB3, 68/2008, 110/2013, 56/2015)

 • Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje (Uradni list RS, št. 103/2006)
 • Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 29/1998)
 • Pravilnik o honorarjih za uporabo avtorskih del iz repertoarja združenja ZAMP, prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 111/2000)
 • Začasna tarifa za dajanje zaščitenega repertoarja Združenja SAZAS na voljo javnosti v okviru funkcij časovnega zamika programa in osebnega omrežnega snemalnika (Uradni list RS, št. 68/2013)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji motorističnih društev (Uradni list RS, št. 105/2013111/2013 popr., 97/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji mladinskih centrov (Uradni list RS, št. 110/2013, 97/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe, ki jih organizirajo in izvedejo godbe in big bendi (Uradni list RS, št. 12/2014, 97/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji študentske organizacije Slovenije in študentskih klubov oziroma zavodov (Uradni list RS, št. 107/201397/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe na turističnih prireditvah (Uradni list RS, št. 3/201497/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine (Uradni list RS, št. 6/201497/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru dejavnosti, ki jo izvajajo Zveze prijateljev mladine in društva prijateljev mladine - članice Zveze prijateljev mladine Slovenije (Uradni list RS, št. 22/201597/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja Sazas v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2013, 97/2015)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v televizijskih programih v Republiki Sloveniji št. 2014 (Uradni list RS, št. 4/2014)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/2014, 1/2016)
 • Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015 (Uradni list RS, št. 2/2015)

Zakon o blagovnih rezervah (ZBR, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2, 83/2012)

 

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR, Uradni list RS, št. 57/2015

 • Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 60/2015, 75/2015, 90/2015

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD, Uradni list RS, št. 14/2014-UPB5, 23/2015, 32/2016)

 

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE, Uradni list RS, št. 101/2005)

 • Pravilnik o načinu dvojnega označevanja cen blaga in storitev v tolarjih in evrih pri posameznih vrstah in načinih ponujanja blaga in storitev (Uradni list RS, št. 20/2006

Zakon o društvih (ZDru-1, Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2)

 • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu (Uradni lsit RS, št. 5/2007, 56/2008, 64/2011)

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI, Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2015)

 • Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/2008, 70/2012, 90/2012)

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2, 19/2015)

 

Zakon o enotni ceni knjige (ZECK, Uradni list RS, št. 11/2014)
 
Zakon o gorskih vodnikih (ZGV, Uradni list RS, št. 99/2004-UPB1, 59/2010)
 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/2009-UPB3, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013-Odl. US, 82/2013, 55/2015)
 
Zakon o gostinstvu (ZGos, Uradni list RS, št. 93/2007-UPB2) 

 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014)
 • Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006, 93/2007)
 • Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007)
 • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/2008, 115/2008, 72/2009)

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/2013)

 • Seznam slovenskih standardov, ki povzemajo harmonizirane standarde, objavljene v Uradnem listu EU (objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo)
 • Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS
  • Seznam harmoniziranih standardov za gradbene proizvode
  • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1062/2013 z dne 30. 10. 2013 o obliki evropske tehnične ocene za gradbene proizvode
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 157/2014 z dne 30. 10. 2013 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 568/2014 z dne 18. 2. 2014 o spremembi Priloge V k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov
  • Delegirana Uredba Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. 2. 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH, Uradni list RS, št. 67/1994)
 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI, Uradni list RS, št. 94/2010 -UPB1, 50/2014)

 

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/2015)
 
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS, Uradni list RS, št. 86/2004, 8/2010)
 
Zakon o kontroli cen (ZKC, Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1)

 • Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 9/2015)
 • Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/2000, 17/2004)
 • Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu (Uradni list RS, št. 26/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 29/2016)
 • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 75/2015)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri, Uradni list RS, št. 98/2009)
 
Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr, Uradni list RS, št. 72/2006-UPB1, 49/2011)
 
Zakon o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS, št. 18/1993, 24/1996, 24/2001, 111/2005, 54/2008, 35/2009)
 
Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA, Uradni list RS, št. 15/2003)
 
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI, Uradni list RS, št. 93/2007-UPB3)
 
Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (ZPORVAD, Uradni list RS, št. 42/1994, 50/1994, 1/1995, 69/2006)
 
Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES, Uradni list RS, št. 43/2004)
 
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2, Uradni list RS, št. 51/2009, 77/2010, 81/2015)
 
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS, št. 59/2010, 77/2011, 30/2013, 81/2015)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1, Uradni list RS, št. 32/2014)


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT, Uradni list RS, št. 60/2007, 19/2010, 77/2011, 19/2014)

 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 90/2011)
 • Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (Uradni list RS, št. 10/2008)
 • Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi za nekatere stranke ni treba sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 10/2008)
 • Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov ter upravljanju evidenc pri organizacijah, odvetnikih, odvetniških družbah in notarjih (Uradni list RS, št. 10/2008)
 • Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko nastopa v vlogi tretje osebe (Uradni list RS, št. 10/2008)
 • Pravilnik o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke (Uradni list RS, št. 10/2008)
 • Pravilnik o določitvi seznama enakovrednih tretjih držav (Uradni list RS, št. 10/2008, 84/2012)
 • Pravilnik o določitvi pogojev za obravnavo osebe kot stranke z neznatnim tveganjem za pranje denarja ali financiranje terorizma (Uradni list RS, št. 10/2008

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1, Uradni list RS, št. 57/2012)

 • Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota (Uradni list RS, št. 28/2011) - velja do izdaje ustreznih predpisov po ZPreZP-1

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS, št. 6/2016-UPB7)
 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/2005, 109/2005, 105/2006, 26/20099/2014)
 
Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Uradni list RS, št. 7/1993)
 
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP, Uradni list RS, št. 20/2011)

 • Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva (Uradni list RS, št. 54/2012, 45/2014)

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Uradni list RS, št. 101/2003)

 • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št. 79/2011)
 • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 22/2016)
 • Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu (Uradni list RS, št. 33/2005)
 • Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št. 98/2006, 56/2007, 57/2008, 36/2009, 37/2010, 34/2011, 35/2012, 40/2013, 33/2014, 35/2015, 35/2016)
 • Uredba o prepovedi dajanja rezalnih priključkov s cepci za prenosne ročne obrezovalnike grmičevja na trg (Uradni list RS, št. 42/2012)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 17/2015)
 
Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT, Uradni list RS, št. 21/2010)

 • Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev (Uradni list RS, št. 10/2011)

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011)

Zakon o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/2008, 47/2015)

 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/2009)

Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1, Uradni list RS, št. 52/2010)
 
Zakon o trošarinah (ZTro, Uradni list RS, št. 97/2010-UPB8)
 
Zakon o uvedbi eura (ZUE, Uradni list RS, št. 114/2006)
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006-odl. US, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016)

 • Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/2015)
 • Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/2010, 64/2012, 93/2012, 103/2015)
 • Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/2012)
 • Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010)
 • Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS, št. 24/2014)
 • Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/1998)
 • Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 129/2004, 57/2006, 105/2007, 102/2008, 94/2013, 106/2015)
  • Sklep o ceniku dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 57/2010)
 • Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015)
 • Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012)
 • Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/2013, 56/2015)
 • Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/2013, 2/2015)

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 114/2006126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015)

 • Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 43/2014)
 • Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/1999, 27/2001, 65/2003)
 • Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (Uradni list RS, št. 14/2012)
 • Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost (Uradni list RS, št. 78/2008)
 • Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb (Uradni list RS, št. 100/2011)
 • Pravilnik o načinu vpisa in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Uradni list RS, št. 8/2012)

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/2007)

 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD, Uradni list RS, št. 33/2016)
 
Zakon o zadrugah (ZZad, Uradni list RS, št. 97/2009-UPB2)
 
Zakon o zdravilstvu (ZZdrav, Uradni list RS, št. 94/2007, 87/2011)
 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004)
 
 

 

 

Podzakonski predpisi, ki so sprejeti na podlagi drugih zakonov

 

 

 

Seznam EU predpisov, ki se neposredno uporabljajo v Sloveniji pri nadzoru Tržnega inšpektorata RS

 • Uredba (ES) št. 764/2008 (določitev postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES)
 • Uredba (ES) št. 765/2008 (določitev zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitev Uredbe (EGS) št. 339/93)
 • Uredba (EU) št. 1177/2010 (pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter sprememba Uredbe (ES) št. 2006/2004)
  • Uredba o izvajanju Uredbe 1177/2010/EU o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 49/2013)

 

 
 

Seznam zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo delovanje Tržnega inšpektorata RS oziroma določajo pristojnosti tržnih inšpektorjev

 
Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 113/2005-UPB4, 48/2009, 21/2012, 12/2014)

 • Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/2015)

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1, 40/2014)

 • Pravilnik o službeni izkaznici inšpektorja (Uradni list RS, št. 67/2014)
 • Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/2015)
 • Pravilnik o posebnem delu izpita za tržnega inšpektorja, rudarskega inšpektorja, energetskega inšpektorja, inšpektorja za elektronske komunikacije, elektronski podpis in pošto, pooblaščene osebe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije in inšpektorja organov lokalnih skupnosti na področju turistične takse (Uradni list RS, št. 62/2006)

Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013, 111/2013, 74/2014-odl. US, 92/2014-odl. US, 32/2016)

 • Uredba o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 75/2013)
 • Pravilnik o stroških postopka o prekršku (Uradni list RS, št. 89/2008)
 • Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011, 69/2013)
 • Pravilnik o kazenski evidenci (Uradni list RS, št. 34/2004, 127/2006)
 • Pravilnik o izvrševanju dela v splošno korist (Uradni list RS, št. 109/2008)

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 126/2007, 65/2008, 8/2010, 82/2013)

Zakon o tržni inšpekciji (ZTI, Uradni list RS, št. 20/1997)
 
Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 32/2016)
 
Zakon o sodnih taksah (ZST-1, Uradni list RS, št. 37/2008, 97/2010, 63/2013, 89/2013-odl. US, 30/2016)
 
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006, 23/2014, 50/2014, 102/2015)

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)
 • Odredba o objavi datuma začetka uporabe določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 32/2016)

Uredba o delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 115/2007, 122/2007 popr.)
 
Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2, 6/2016-popravek)

 

 

Na vrh